VVGZ-Krant - voorjaar 2022

V.V.G.Z.-KRANT BERICHTEN UI T HET VOGELNEST - NR 16 - MAART 2022

ERKENDE VERHUISSERVICE GOEDKOOP VERHUIZEN DOOR HEEL NEDERLAND Verhuizen vanaf €100.- Ontruimen vanaf €150.- | Verhuislift vanaf €75.- Verhuizen Verhuislift Inpakservice Montageservice Koeriersdiensten Meubeltransport Ontruimen Woning oplevering Slim en betaalbaar verhuizen! 085 743 7776 06 247 696 54 06 3333 6066 BEKEND VAN VERHUISBEDRIJF VERHUISGOEDKOOP WWW.VERHUISGOEDKOOP.NU 0267902.pdf 1 17-3-2022 10:45:27

3 VVGZ-KRANT Het seizoen 2021-2022 is een overgang naar het reguliere verenigingsleven gebleken. Veel trainen en wedstrijden spelen onder wisselende corona omstandigheden, waarbij telkens snel invulling werd gegeven binnen de mogelijkheden. We verwachten dat we dit seizoen mooi kunnen afsluiten en in het seizoen 2022-2023 weer volledig kunnen voetballen en samen van het verenigingsleven kunnen genieten. VVGZ SAMEN STERK IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN MEER DAN VOETBAL VVGZ heeft getoond dat we ook in moeilijke omstandigheden SAMEN veel bereiken. Met veel creativiteit en inventiviteit hebben we gesport wanneer dat mogelijk was. Daarnaast hebben de Vogels gewerkt aan de versterking van de verenigingsstructuur en onze accommodatie verder verbeterd. VVGZ SAMEN Onze basis blijft amateurvoetbal met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding. Ambitie is 1ste klas niveau en we streven dit seizoen naar een toppositie in de Zeeuwse 2de klasse E. Fijn voetballen bij VVGZ, ondersteund door een solide technisch beleid, een helder vrijwilligersbeleid, in een veilig en gezond sportklimaat, waarbij we uiteraard financieel in balans blijven. We werken samen met de gemeente aan optimale voetbalomstandigheden. De grasmat van het 1ste veld is in 2021 vernieuwd. De geplande vervanging van het kunstgras is naar voren gehaald en wordt in de zomer van 2022 uitgevoerd. John Bodman heeft zijn draai gevonden als hoofd jeugdopleidingen. Ondersteund door clubkadercoach Wouter Swart en de technische jeugdcommissie wordt het beleidsplan uitgevoerd. Opleiding gericht op plezier, individuele ontwikkeling en positief coachen, waarbij mix jeugd trainingen en doorstroming van individuele spelers naar hogere niveau belangrijke pijlers zijn. De doorstroming naar de senioren wordt bevordert door deelname aan O-23 competities. Daarnaast geven we het meiden voetbal een nieuwe impuls. MODERNE STRUCTUUR Een kleiner bestuur ondersteund door commissies, die zelfstandig taken uitvoeren binnen de beleidskaders, voelt inmiddels vertrouwd. Verschillende commissies zoeken nog versterking. Tim van der Vliet is de enthousiaste nieuwe leider van de Activiteiten commissie. De vrijwilligers commissie onder leiding van Stefan de Waard zet flinke stappen met indelen van leden en ouders van jeugdleden op de taken, die nodig zijn om onze club te draaien. De bezetting van bar en keuken blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt. VOGELS VOOR VOGELS We zijn trots op de tomeloze inzet van veel mensen die zich bij de Vogels betrokken voelen. Dat geeft ons alle vertrouwen in een mooie toekomst op ons prachtige Noordpark. We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op onze unieke locatie. Veel voetbalplezier toegewenst. Namens het bestuur, Marc Reijmers Voorzitter VVGZ CLUBINFO Accommodatie/ bezoekadres: Sportpark De Noord Noordpark 5, 3332 LA Zwijndrecht T. 078-6128193 Postadres: Postbus 100, 3330 AC Zwijndrecht Wie belangstelling heeft om bij VVGZ te komen voetballen, kan zich aanmelden op www.vvgz.nl. De contributiebedragen die gelden vanaf het seizoen 2019-2020 zijn voor senioren € 18,00 p.m., jeugdleden € 16,00 p.m., mini-pupillen € 12,00 p.m. (incl. nieuw tenue) en rustende leden € 8,00 p.m. Voor nieuwe leden wordt éénmalig een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht ter dekking van de administratiekosten die door de KNVB in rekening wordt gebracht. Website: www.vvgz.nl Kopij voor de site kan men sturen naar webmaster@vvgz.nl. Foto’s graag apart sturen als JPG bestand. COLOFON De V.V.G.Z.-krant is een uitgave van ZPRESS Sport Eindredactie: Shane Winsser (Winsser Visuals) Redactie: Hans Schutte, Emiel Versteeg, Ad Bossers, Marc Reijmers, Bas Grijssen, Ed Voetee, Tim van der Vliet Met medewerking van: Marc Reijmers, Stefan de Waard, Tim van der Vliet, Jacques van Hees, Bas Grijssen, Hans Schutte, Ed Voetee, Kevin Vermeulen, Ezechiel Banzuzi, Florensis, Houtgroep van Drimmelen Fotografie: Shane Winsser (Winsser Visuals) Acquisitie: Dave van der Hoek ZPRESS Sport www.zpress.nl

Voor een vast bedrag komt Patatpret.nl bij u op locatie waar in een afgesproken tijd puntzakken patat, aardappelspiesjes en snacks onbeperkt worden uitgedeeld. Voor meer info kijk op patatpret.nl. Hier zijn de standaardprijzen: 30 - 49 personen €7,00 p.p. 50 - 99 personen €6,50 p.p. 100 personen of meer €5,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar €4,50 p.p. www.patatpret.nl • Lindeweg 11 A • 2995 XK Zwijndrecht info@patatpret.nl 06-15042152 Ons minimumtarief is €195 Scholen en verenigingen kunnen contact opnemen voor eventueel aangepaste tarieven. Voor kinderen nemen wij altijd een extra verrassing mee! Alle bedragen zijn inclusief BTW. • • • • Voor een vast bedrag komt Patatpret.nl bij u op locatie waar in een afgesproken tijd puntzakken patat, aardappelspiesjes en snacks onbeperkt worden uitgedeeld. Voor meer info kijk op patatpret.nl. Hier zijn de standaardprijzen: 30 - 49 personen €7,00 p.p. 50 - 99 personen €6,50 p.p. 100 personen of meer €5,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar €4,50 p.p. www.patatpret.nl • Lindeweg 11 A • 2995 XK Zwijndrecht info@patatpret.nl 06-15042152 Ons minimumtarief is €195 Scholen en verenigingen kunnen contact opnemen voor eventueel aangepaste tarieven. Voor kinderen nemen wij altijd een extra verrassing mee! Alle bedragen zijn inclusief BTW. • • • • Voor een vast bedrag komt Patatpret.nl bij u op locatie waar in een afgesproken tijd puntzakken patat, aardappelspiesjes en snacks onbeperkt worden uitgedeeld. Voor eer info kijk op patatpret.nl. Hier zijn de standaardprijzen: 30 - 49 personen €7,00 p.p. 50 - 99 personen €6,50 p.p. 100 personen of meer €5,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar €4,50 p.p. www.patatpret.nl • Lindeweg 11 A • 2995 XK Zwijndrecht info@patatpret.nl 06-15042152 Ons minimumtarief is €195 Scholen en verenigingen kunnen contact opnemen voor eventueel aangepaste tarieven. Voor kinderen nemen wij altijd een extra verrassing mee! Alle bedragen zijn inclusief BTW. • • • • Voor een vast bedrag komt Patatpret.nl bij u op locatie waar in een afgesproken tijd puntzakken patat, aardappelspiesjes en snacks onbeperkt worden uitgedeeld. Voor meer info kijk op patatpret.nl. Hier zijn de standaardprijzen: 30 - 49 personen €7,00 p.p. 50 - 99 personen €6,50 p.p. 100 personen of meer €5,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar €4,50 p.p. www.patatpret.nl • Lindeweg 11 A • 2995 XK Zwijndrecht info@patatpret.nl 06-15042152 Ons minimumtarief is €195 Scholen en verenigingen kunnen contact opnemen voor eventueel aangepaste tarieven. Voor kinderen nemen wij altijd een extra verrassing mee! Alle bedragen zijn inclusief BTW. • • • • Voor een vast bedrag komt Patatpret.nl bij u op locatie waar in een afgesproken tijd puntzakken patat, aardappelspiesjes en snacks onbeperkt worden uitgedeeld. Voor meer info kijk op patatpret.nl. Hier zijn de standaardprijzen: 30 - 49 personen €7,00 p.p. 50 - 99 personen €6,50 p.p. 10 personen of meer €5,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar €4,50 p.p. ww.patatpret.nl • Lindeweg 11 A • 2995 XK Zwijndr cht info@patatpret.nl 06-15042152 Ons min mumtarief is €195 Scholen en ver nigingen kunne contac opnem n voor eventueel aangepaste ariev n. Vo r kinder n emen wij altijd een xtra verrassing mee! Alle bedragen zijn i clusief BTW. • • • • Voor een vast bedrag komt Patatpret.nl bij u op locatie waar in een afgesproken tijd puntzakken patat, aardappelspiesjes en snacks onbeperkt worden uitgedeeld. Voor meer info kijk op patatpret.nl. Hier zijn de standaardprijzen: 30 - 49 personen €7,00 p.p. 50 - 99 personen €6,50 p.p. 100 personen of meer €5,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar €4,50 p.p. www.patatpret.nl • Lindeweg 11 A • 2995 XK Zwijndrecht info@patatpret.nl 06-15042152 Ons minimumtarief is €195 Scholen en vereniging n kunn n c ntact opnemen voor eventueel aangepaste tarieven. Voor kinderen nemen wij altijd een extra verrassing mee! Alle bedragen zijn inclusief BTW. • • • • 0268076.pdf 1 16-3-2022 14:46:20 Baanhoekweg 50, Dordrecht tel: 078-6211221 www . c r a y e s t e i n g o l f . n l Iedere zaterdag een gratis proefles! Leer golfen vanaf € 195 p.p. Geniet van buiten ! Eigen golfwinkel met breed assortiment 0268121.pdf 1 9-3-2022 15:12:49 Bamalite.s.a Wij hebben binnen onze vloot plaats voor een: Kapitein - Rijnpatent tot minimaal Mannheim - Radar patent - ADN Basis Stuurman - Dienstboekje Matroos - Dienstboekje Leerling Matroos Ben jij op zoek naar een leerbedrijf om je opleiding te volbrengen dan hebben wij plaats voor jou Nieuwsgierig? Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen 6 - 53 98 49 60 of info@bamalite.com 0268419.pdf 1 18-3-2022 12:03:44

5 VVGZ-KRANT Net al veel andere sportverenigingen is ook VVGZ afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen kan de club simpelweg niet bestaan. Niet alleen op wedstrijddagen zijn vrijwilligers actief. Ook op doordeweekse dagen zijn veel vrijwilligers actief om de wedstrijden en trainingen mogelijk te maken, activiteiten te organiseren, of om de accommodatie te onderhouden. VVGZ TROTS OP VRIJWILLIGERS VVGZ is in de gelukkige omstandigheid dat veel leden, ouders en ‘vrienden van de club’ inmiddels taken vervullen. We kunnen niet zonder hen. We zijn er dan ook trots op een grote groep vrijwilligers te hebben. Toch kunnen we nog hulp gebruiken. Zowel structureel (bv. leider, trainer, commissielid, spelbegeleider, scheidsrechter), als 1-malig (bv. hulp bij een toernooi, activiteit, of een bar-, of keukendienst) is hulp zeer welkom. Sinds het begin van dit seizoen bestaat er bij de Vogels een vrijwilligerscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het enthousiasmeren en informeren van spelende leden, ouders en andere betrokkenen. Ook het in contact brengen van vrijwilligers met de betreffende commissie behoort tot haar taken. KLEEDKAMERSESSIES Recent is gestart met het informeren van ouders en verzorgers van de jongste pupillen. Door het delen van zo veel mogelijk informatie over de club en het uitspreken en benoemen van verwachtingen van de club richting leden en ouders hopen we door het creëren van draagvlak betrokkenheid en enthousiasme bij leden en ouders te realiseren. In deze kleinschalige bijeenkomsten informeert VVGZ over de club (o.a. geschiedenis, accommodatie, afhankelijkheid van vrijwilligers en het belang van de jeugdafdeling), de teams (verdeling senioren, junioren en pupillen, met alle bijbehorende rollen en taken) en de structuur van de club (leden, ouders, bestuur, commissies, raad van toezicht). Deze vorm van communicatie willen we structureel onderdeel laten worden bij de informatieverstrekking voor nieuwe leden. LAGERE SENIORENTEAMS Een positieve ontwikkeling is dat de lagere seniorenteams hun betrokkenheid getoond hebben door zogenaamde koffiediensten te draaien (van 0800-1000 u op zaterdagmorgen) en de bardiensten en keukendiensten in de middag op zich te nemen. Via een strak schema staan zij klaar voor de club. Hier zijn we de aanvoerders – zij hebben contact met de barplanning – en de overige spelers van deze teams erg dankbaar voor. COMMISSIES Binnen de meeste commissies kunnen we hulp gebruiken. De commissies: - communicatie (bv. vullen/bijhouden website, of social media) - jeugd (bv. scheidsrechters, of hulp bij toernooien) - activiteiten (bv. hulp bij sinterklaas, of slotdag, - vrijwilligers (bv. opstellen/ bijhouden vacaturebank) - sponsoring (bv. werving) - financien (bv. contributie) - secretariaat (bv. ledenadministratie) - kantine (bv. barplanning, of invulling diensten) Zowel structureel als 1-malig zijn we op zoek naar leden, ouders en andere betrokkenen die wat voor de club willen doen. Wil je meer informatie, of eens met een commissieverantwoordelijke in gesprek? Marielle Mol, of Stefan de Waard kunnen je hier meer over vertellen, of je met de juiste persoon in contact brengen. Of mail vrijwilligers@vvgz.nl.

WWW.AANNEMERDENHOED.NL Rotterdamseweg 110, 3332 AL ZWIJNDRECHT Tel: 06-25 21 54 33 VERBOUW NIEUWBOUW RENOVATIE 0267925.pdf 1 18-3-2022 09:54:38 0268088.pdf 1 9-3-2022 15:11:19 0250051.pdf 1 26-1-2021 14:56:19 68139 15 3 2 3 2 5 Is uw keuken toe aan vernieuwing? Ik kom graag langs voor advies op maat! Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces van begin tot eind: dat geldt voor het vervangen van een keukenlade, keukendeurtje, greep of werkblad tot en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap. Bij De Keukenvernieuwers kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen om te kijken wat de mogelijkheden zijn! 06 – 41 96 96 24 remcolok@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl Uw vertrouwde keuken weer als nieuw! Is uw keuken toe aan vernieuwing? Ik kom graag langs voor advies op maat! Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces van begin tot eind: dat geldt voor het vervangen van een keukenlade, keukendeurtje, greep of werkblad tot en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap. Bij De Keukenvernieuwers kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen om te kijken wat de mogelijkheden zijn! Remco Lok 06 – 41 96 96 24 remcolok@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl Uw vertrouwde keuken weer als nieuw! Is uw keuken toe aan vernieuwing? Ik kom graag langs voor advies op maat! Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces van begin tot eind: dat geldt voor het vervangen van een keukenlade, keu endeurtje, greep of werkblad tot en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap. Bij De Keukenvernieuwers kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen om te kijken wat de mogelijkheden zijn! Lok 06 – 41 96 96 24 remcolok@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl Uw vertrouwde keuken weer als nieuw! Is uw keuken toe aan vernieuwing? Ik kom graag langs voor advies op maat! Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg het proces van begin tot ein : dat geldt voor het vervangen van een keukenlade, keukendeurtje, greep of werkblad tot en met het vakkundig installeren van inbouwapparatuur zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of afzuigkap. Bij De Keukenvernieuwers kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen om te kijken wat de mogelijkheden zijn! Remco Lok 06 – 41 96 96 24 remcolok@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl U vertrouwde keuken we r als nieuw! Is uw keuken toe aan vernieuw Ik kom graag langs voor advies o Ik geef graag persoonlijk advies en verzorg h van begin tot eind: dat geldt voor het vervan een keukenlade, keukendeurtje, greep of we en met het vakkundig installeren van inbouw zoals bijvoorbeeld een vaatwasser, oven of a Bij De Keukenvernieuwers kunt u vrijblijvend aanvragen om te kijken wat de mogelijkhede Uw vertrouwde keu weer als nieuw! 0268393.pdf 1 15-3-2022 13:45:29

7 VVGZ-KRANT VVGZ SAMEN OP EN NAAST HET VELD HET JAAR 2021 Het jaar 2021 zullen we blijven herinneren als een bewogen jaar. Een jaar met in het voorjaar en late najaar veel maatregelen, waarin we gehoopt hadden dat het niet nodig was. Helaas is het anders gebleken. Vanuit de activiteitencommissie heeft het ons niet gestopt om leuke activiteiten voor VVGZ te organiseren. Bij de start van het seizoen is voor de jeugdleden een kick-off dag georganiseerd met leuke voetbalspellen. Verder was er eind oktober het ‘Welcome Back’ feest. Hoe leuk was het om iedereen weer in de kantine te zien, feestend, dansend en zingend met elkaar. Na de veelbelovende start van het seizoen was het, door de strengere maatregelen, niet meer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen op het Noordpark. In deze periode heeft VVGZ het contact met de leden gehouden door evenementen op een alternatieve manier te organiseren. SINTERKLAAS Gelukkig! Sinterklaas is het in 2021 toch nog gelukt om naar VVGZ te komen. Anders dan andere jaren geen bomvol versierde kantine met verwachtingsvolle kinderen. Wel had Sinterklaas gevraagd om dit jaar de auto’s mooi te versieren. De drie mooist versierde auto’s hebben van de pieten een extra cadeautje gekregen. De feestmuziek en de mooi versierde auto’s, hebben ondanks het slechte weer gezorgd voor een geslaagde avond. KERSTRAD Net als in 2020, heeft het kerstrad 2021 online plaatsgevonden. Op 18 december is de kantine verbouwd tot showroom van onze presentatoren Jan Roggen en Rob de Waard. In hun, inmiddels zeer bekende, outfits hebben de heren er samen met DJ Pascal Kusters er een mooie avond van kunnen maken. Overweldigend was het om te zien hoe massaal onze leden hun muziekkeuzes en kerstwensen deelden. De interactie tussen de leden in iedere leeftijdscategorie is en blijft een mooie eigenschap van VVGZ. DE BESTEWENSEN VOOR 2022 Op woensdag 29 december werden alle vrijwilligers van VVGZ en onze oudere leden verrast met heerlijke oliebollen en de presentatiegids van VVGZ. Het bijzondere van VVGZ, en deze actie, is dat alle oliebollen (250 adressen) zijn bezorgd door spelers en staf van de A-selectie van VVGZ. Het gebaar van VVGZ en van de bezorgers werd bijzonder gewaardeerd gelet op de vele enthousiaste reacties. Het familiegevoel bij VVGZ blijkt andermaal uit deze actie. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze tijd. VOORUITKIJKEN We kunnen weer! Het motto van de activiteitencommissie in februari, voor het uitkomen van de VVGZ krant. De maatregelen zijn opgeheven, waardoor we weer fysiek activiteiten kunnen organiseren. DE DERDE HELFT De eerste zaterdag in de kantine zonder maatregelen toonde hoe gezellig het is met elkaar. Deze gezelligheid en samenhang hopen wij ook te zien op 9 april en 21 mei. Op deze zaterdagen, waarin ons eerste elftal een thuiswedstrijd zal spelen, zal de muziek in het vogelnest worden verzorgd door zanger. Kom naar het Noordpark en steun onze ploegen naar de overwinning, waarna we deze samen kunnen vieren. FEESTAVOND Op 23 april, zal koning WillemAlexander een exclusief feest geven voor alle leden van VVGZ. Deze pre-party van prins pils zal in het teken staan van de verjaardag van onze koning. De kantine zal worden versierd in het prachtig rood-wit-blauw en oranje. De kaartverkoop voor dit feest is inmiddels gestart. Hoe aan kaarten te komen? Neem een kijkje op de website en sociale media van VVGZ. JEUGD Voor de jeugd heeft begin maart, in de krokusvakantie, het FIFA22 toernooi plaatsgevonden op het vogelnest. Een van de activiteiten naast het veld, waarin de jeugdleden het tegen elkaar kunnen opnemen. Verdeeld naar verschillende leeftijdsgroepen is eerst een poulefase afgewerkt, waarna de winnaars elkaar hebben getroffen in de knock-out fases. Mooi was het om te zien dat niet alleen tegen elkaar is gestreden, maar ook met elkaar tips zijn uitgewisseld om elkaar te helpen. Op het moment van schrijven van dit stuk is de activiteitencommissie aan de slag om nog meer van dit soort activiteiten te organiseren voor de jeugdleden. Een paar mooie voorbeelden van activiteiten die dit seizoen nog plaats zullen vinden zijn; het zwemfestijn voor de jongste leden, het minikamp en de slotdag. DE COMMISSIE De activiteitencommissie van VVGZ heeft als doel het versterken van de binding met en tussen de leden. De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van de (jeugd)leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te stimuleren. Vanuit de commissie organiseren wij activiteiten voor de pupillen tot en met de senioren. ENTHOUSIAST? De leukste commissie van VVGZ? dat is duidelijk de activiteitencommissie. Hoewel de activiteitencommissie reeds uit actieve vrijwilligers bestaat, zijn wij altijd op zoek naar aanvulling. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan een van de activiteiten of heeft u leuke ideeën voor een activiteit? Wij horen dit graag! U kunt ons benaderen via: activiteiten@vvgz.nl

Zo'n tuin wil toch iedereen! Tuinontwerp Advies Aanleg Onderhoud zoonhovenier 06-42527968 info@zoonhovenier.nl www.zoonhovenier.nl 0256628.pdf 1 15-3-2022 13:21:23 5.pdf 1 30-11-2018 11:01:19 9 30-11-2018 11:01:19 9 0221435.pdf 1 30-11-2018 11:01:19 9 0221435.pdf 1 30-11-2018 11:01:19 9 30-11-2018 11:01:19 9 0266564.pdf 1 1-3-20 2 10:28:29 Werk jij graag aan het comfort bij onze opdrachtgevers? Kijk wat Verkerk jou te bieden heeft. Solliciteer op VERKERK.COM▲ 0267822.pdf 1 3-3-2022 13:11:46 Tigernu Ter steeghe ring 85, 3331 LX Zwijndrecht 085-1304280 � www.tigernu.nl Tigernu is een firma welke al 15 jaar gespecialiseerd is in produceren van hoge kwaliteit laptop rugzakken & anti-diefstal rugzakken. Door het combineren van kwaliteit en veiligheid creëren wij rugzakken van hoge kwaliteit die ook nog eens comfortabel, handig en anti diefstal zijn. Onze rugzakken zijn ideaal voor op school, op het werk, in het openbaar vervoer of gewoon op vakantie. Speciale actie voor VVGZ leden. Tijdelijk 10% korting op alle rugzakken uit ons assortiment. Gebruik kortingscode "VVGZ10" en ontvang 10% korting op een rugtas! WWW.TIGERNU.NL 0267895.pdf 1 16-3-2022 07:59:14

9 VVGZ-KRANT Het lijkt er langzaam maar zeker op dat we na een onzekere periode weer naar een normale situatie gaan waarin we weer volop activiteiten kunnen organiseren en gebruik kunnen maken van alle faciliteiten op ons mooie Noordpark. We moeten ver terug in de historie van de club dat het vlaggenschip van onze jeugd JO19-1 (vroeger A1) promoveerde naar divisie niveau. Het team van toenmalig trainers John Vermeulen en Johan Zoutewelle promoveerde in het seizoen van 2008/2009 naar de landelijke 3e divisie. Een unieke prestatie in de clubhistorie. VAN DE PENNINGMEESTER Als penningmeester heb ik regelmatig de vraag gekregen hoe we er financieel voorstaan en of we wel door deze periode heekomen. Gelukkig kunnen we constateren dat we financieel niet in gevaar zijn geweest, ook al is met het wegvallen van de kantineopbrengsten grofweg 25% van onze totale omzet afgenomen. De vereniging heef echter 3 pijlers waar we financieel op rusten en de sponsoropbrengsten en contributie-inkomsten zijn in deze periode wel op niveau gebleven. Niet onbelangrijk is te vermelden dat we ook vanuit de Gemeente ondersteuning hebben ontvangen door een aanzienlijke korting op de huur in de periode dat we geen gebruik mochten maken van de velden. Verder hebben we ook vanuit de overheid gebruik kunnen maken van de speciaal in het leven geroepen steunmaatregelen, en hebben ook de lagere gebruikskosten en positief effect gehad op de financiën. De stabiele financiële positie heeft ertoe bijgedragen dat we ons vizier ook op de toekomst konden blijven richten en hebben dan ook de nodige investeringen gedaan. Zo zijn de kleedkamers achter de kantine volledig gerenoveerd en hebben we als bestuur ook goedkeuring gegeven aan een nieuw jeugdplan en investeren we in de begeleiding van onze jeugd o.a. door het aantrekken van een hoofd jeugdopleidingen en een Clubkadercoach. We zullen de financiële positie nauwgezet blijven monitoren, omdat met name effecten op langere termijn moeilijk zijn in te schatten. In de regio zien we dat het percentage sportende jeugd laag is en ook wij zien dit terug in het aantal nieuwe aanmeldingen in de afgelopen 2 seizoenen. We hopen dat dit een tijdelijk karakter heeft en dat de jeugd de weg naar onze vereniging weer weet te vinden, nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven. Als ik kijk naar het plezier dat de spelers hebben nu we weer volop mogen sporten en het enthousiasme wat ik zie bij de vrijwilligers bij het begeleiden van de teams en het organiseren van activiteiten heb ik vertrouwen in de toekomst van onze vereniging, zowel sportief, sociaal maatschappelijk als financieel. JO19-1 KAMPIOEN EN PROMOVEERT NAAR 4E DIVISIE en maakte de omstandigheden niet ideaal. De teams van VVGZ en Sliedrecht zullen deze avond uitmaken wie er gaat promoveren. VVGZ heeft door een beter doelsaldo de beste papieren en eigenlijk aan een gelijk spel genoeg. Maar gezien het verloop van de andere wedstrijden van VVGZ met slechts een misser tegen Drechtstreek (anders was promotie al een feit) zal VVGZ de wedstrijd zeker willen controleren en de drie punten mee willen nemen naar de Noord. Gesteund door een volle tribune met toeschouwers begon de wedstrijd precies om 20:00 uur. De wedstrijd ging gelijk op. Sliedrecht had in de eerste helft een paar kansjes maar door een goed opgestelde defensie en door de wedstrijd goed te controleren kwam VVGZ niet echt in de problemen. Ook VVGZ kon paar keer doorbreken maar zonder resultaat. De tweede helft speelde VVGZ degelijk en controlerend net als in de eerste helft. Sliedrecht zocht wat meer de fysieke duels op. In 5 minuten tijd wist VVGZ de wedstrijd op slot te gooien door een grabbelende keeper aan Sliedrechtzijde en een schot net buiten de 16. Heel effectief. Sliedrecht had geen antwoord en ondanks een slotoffensief wist VVGZ de 0-2 overwinning mee naar huis te nemen. Het team van trainers Henny Smaal en Ben Schildkamp zijn verdiend kampioen in de hoofdklasse geworden. Promotie naar de 4e divisie is een prachtig resultaat en zeer verdiend en maakt nu ook deel uit van onze rijke clubhistorie. Uiteindelijk zou uit het succesvolle team van 2008/2009 een zestal spelers de A-selectie van VVGZ gaan versterken. Zullen uit dit JO19-1 ook spelers komend seizoen onze A-selectie gaan versterken? En daarmee de bekroning op de jeugdopleiding van VVGZ. Succes JO19-1 in de 4e divisie. Na een stormachtig weekend was de wedstrijd van Sleidrecht JO19-1 tegen VVGZ JO19-1 op maandagavond 21 februari jl ingepland. Sliedrecht JO19-1 was de niet te onderschatten tegenstander en nummer 2 op de ranglijst. De storm was inmiddels gaan liggen, maar de wind waaide nog behoorlijk over het hoofdveld

HIGH PERFORMANCE FLOORING Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com Dankzij onze Laagsteprijsgarantie weet je zeker dat je nooit te veel betaalt voor je dagelijkse boodschappen. Daar kun je op vertrouwen. En mocht je toch nog ergens anders in de buurt een artikel tegen een lagere vaste prijs vinden? Dan passen wij die prijs aan en krijg je dat arikel gratis. Zo is én blijft Jumbo elke dag Euro’s Goedkoper Jumbo is de Goedkoopste Bij jou in de buurt! DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN Jumbo, Zwijndrecht, Brabant 1

11 VVGZ-KRANT Eindelijk lijkt het einde van de coronatunnel bereikt te zijn. Laten we hopen dat er geen varianten meer opduiken, zodat we weer van het normale leven kunnen genieten. Zo ook langs onze velden van het mooie Noordpark. Op de zaterdagen, maar ook op de trainingsavonden, waar we weer kunnen samenkomen. Uiteraard voor het sportieve aspect, maar zeker ook voor de sociale contacten. Want die sociale contacten blijken toch wel erg belangrijk te zijn, maar daar kom ik later nog op terug. SPONSORCOMMISSIE EN BUSINESSCLUB Veel ondernemers hebben het erg moeilijk gehad tijdens deze coronapandemie. Denk aan de horeca en evenementenbranche, maar ook de bioscopen, theaters en professionele sportverenigingen. Wedstrijden zonder publiek spelen, levert naast een beperkte beleving op het veld vooral veel financiële tekorten met zich mee. Dat geldt uiteraard ook voor VVGZ, en dan met name v.w.b. de gemiste kantine inkomsten. Dit terwijl de kantine inkomsten de grootste inkomstenbron van elke amateurvereniging is. Hierin zullen we dus een inhaalslag moeten maken, waar onze activiteitencommissie een grote rol in zal spelen. Veel activiteiten en feesten betekend uiteraard extra inkomsten. Maar ook onder onze sponsoren zijn er diverse bedrijven die het financieel moeilijk hebben. Desondanks blijft het sponsorbestand van VVGZ op een goed niveau. Uiteraard zijn er bedrijven die hun contract opzeggen of de sponsorbijdrage verlagen. Maar daartegenover sluiten er gelukkig ook weer nieuwe sponsoren aan. Een mooi voorbeeld is de Blue Road Sponsorgroep, waar ieder seizoen nieuwe leden bijkomen. Deze groep sponsoren, veelal scheepvaartbedrijven of aan de scheepvaart gerelateerde bedrijven, zijn vaak in grote getalen aanwezig op de zaterdagen. Door de week zijn deze ondernemers veelal aan boord of op het bedrijf om hun onderneming draaide te houden, waar de weekenden worden gebruikt voor de sociale contacten. In deze VVGZ krant vind u ook een artikel van de Blue Road groep. BUSINESSCLUB Nu het einde van de coronaperiode in zicht komt, worden er ook weer activiteiten georganiseerd voor onze leden van de businessclub. Gedurende de coronapandemie zijn er meerdere contactenmomenten geweest, waaronder een online bierproeverij. En tijdens de laatste Valentijnsdag werden de businessclubleden verrast met een mooie fles Cava als dank voor hun bijdrage aan onze club. Binnenkort zal een bezoek worden gebracht aan de Krommedijk om daar de leden van de businessclub van FC Dordrecht te ontmoeten met daaraan gekoppeld een wedstrijd van de Schapekoppen. Komende zomer wordt ook weer het traditionele Jan Hamer Bedrijventoernooi georganiseerd. Ook zal er weer een Golf middag worden georganiseerd voor de geoefende golfers, maar ook voor de minder getalenteerde zijn er mogelijkheden om het golfspel te leren. In het begin van het nieuwe seizoen zal ook weer de traditionele presentatie van de A-selectie worden georganiseerd voor onze sponsoren. Voldoende activiteiten waar onze sponsoren elkaar kunnen ontmoeten. Voor een hapje en een drankje, sociale contacten, een gezellige middag of avond, maar ook om mogelijke nieuwe contacten op te doen. Waardoor nieuwe business kan worden ontwikkeld, business to business, om zo de bal in de ploeg te houden. Om in voetbaltermen te blijven. Er zijn al vele zakelijke relaties ontstaan binnen de businessclub, mogelijk bent u de volgende. SPONSOR WORDEN? Voor veel branches is het door de coronapandemie moeilijk of misschien wel onmogelijk om een bijdrage vrij te maken voor sponsoring. Heel begrijpelijk uiteraard en hopelijk komen deze bedrijven snel weer in de gelegenheid om dit wel te kunnen doen. Maar er zijn ook bedrijven die financieel niets of nauwelijks hebben gemerkt van de gevolgen van de pandemie of die juist nu floreren. Misschien willen die bedrijven wel eens ontdekken wat sponsoring bij VVGZ inhoudt en wat het kan betekenen voor henzelf. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt, juist nu, kan sponsoring een meerwaarde geven voor jullie bedrijf of het bedrijf waar jullie voor werken. Uiteraard kan er ook gesponsord worden als particulier. Kunt u een financiële bijdrage doen aan deze mooi club, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met de sponsorcommissie. Stuur een e-mail naar sponsoring@vvgz.nl, of spreek in de kantine de mensen achter de bar benaderen eens aan of loop de bestuurskamer eens binnen. Ook kan de sponsorbrochure worden meegenomen die in de kantine of businessclub aanwezig is. De komende periode zullen er leden van de sponsorcommissie elke zaterdagmorgen rond de velden aanwezig zijn. Zij zullen u aanspreken en de sponsormogelijkheden toelichten. U kunt ze uiteraard ook aanspreken. Binnen VVGZ zijn er namelijk vele nieuwe potentiële sponsoren, zonder dat zij en wij dit weten. Vele ouders van onze jeugdleden werken bij of zijn eigenaar van bedr i j ven die mogelijk een sponsorbijdrage willen doen. En elk seizoen komen daar nieuwe ouders bij. Bij VVGZ kan al gesponsord worden vanaf € 100,-- per seizoen. Er zijn namelijk vele mogelijkheden om te sponsoren, welke staan vermeld in de sponsorbrochure. SPONSOR-COMMISSIE De belangrijkste taak van de sponsorcommissie is uiteraard het werven van nieuwe sponsors. Maar ook het onderhouden en behouden van de huidige sponsoren. Voor het aanwerven van nieuwe sponsors kunnen we ook uw hulp gebruiken, maar ook de hulp van de huidige sponsors. Dus als u een potentiële sponsor kent, geef dat dat door aan de sponsorcommissie. De sponsorcommissie kan elke lead gebruiken en zal er dan achteraangaan. Ook kan de sponsorcommissie altijd nieuwe leden gebruiken. Dus als u als vrijwilliger sponsors wil aanwerven voor VVGZ, bent u van harte welkom. Net als alle overige vrijwilligerstaken binnen onze vereniging geldt dat we het SAMEN moet doen. Hopelijk tot snel op het Noordpark. Namens de sponsorcommissie van VVGZ, Hans Schutte HOOFDSPONSOR VLS Schoon SUBSPONSORS Florensis Herculan Houtgroep van Drimmelen Storax Holding Unibarge JEUGDSPONSORS Jumbo Zwijndrecht Maasstede JEUGDSPONSORGROEP EV-S Feestverhuur Drechtsteden GVR Real Estate Hageman Dordrecht Leon Hooghart Beheer Zwijndrecht Promessa Shipping The Blue Road Woltman Piling and Drilling Rigs BUSINESSCLUB AAVOID Amice Shipping Autorijschool Koos de Geus Bas Baan Wijnhandel Bij Robert Optiek Boonstoppel Wijnen Bureau Tekstwaarde Centraal Apotheek Zwijndrecht Counter Walburg DEME Infra NL Dieseko Group van Dijk Tegel Du Bistro Electric Marine Support Group EV-S F.E.M.M. Rotterdam Feestverhuur Drechtsteden Florensis Geo Shipping Gerba Groen GVR Real Estate Handel- en Scheepvaart O. Slokkers Herculan Hildering Packaging Houtgroep van Drimmelen Impuls Shipping ING BANK Inge Shipping J. van Dijke VOF J.Buijse & Zn. BV Jumbo Zwijndrecht Kamar Shipbuilding Klupp Sportswear Kumij BV Leon Hooghart Beheer Zwijndrecht Maasstede MetEldert Milot Reizen Monster Staal en Buizen ms Sento b.v. Noorlander Infra Peter Jamin Prócount adviseurs en accountants Promessa Shipping PVY Logistics Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden RuGoTech Pijpleidingen Scheepvaartbedrijf Dari Scheepvaartbedrijf Fixut Maris Scheepvaartbedrijf Forens bv Scheepvaartonderneming Delta Shipcoat BV Slurink Bunkerstations Sponsorcommissie V.V.G.Z Sportcentrum Dordrecht Staalprofiel Stolk Staal Storax Holding TB Plus The Blue Road Traconed Transzeker Unibarge BV V&S Exploitatie v.o.f. Commander V.O.F. van de Pol&Fransbergen M.S. Pecaro V.O.F. van der Klei-Hollander Van den Heuvel Handel & Techniek VBI Verzekeringsbeheer Verkerk Groep Verstegen Accountants Verveer Scheepsbetimmeringen Vigilia Shipping Vlaggen en Masten.nl VLS Schoon VOF Wierdsma - van der Weij Werkina Werkendam Windex Engineering Winsser Visuals Wisman Expeditie BV Woltman Piling and Drilling Rigs ZPRESS Sport & Media BV RECLAMEBORDSPONSORS 078MGZ AA Lease AA Rental ABN-AMRO Drechtsteden AGS Products BV Ames Autobedrijven Aqua Barging Holland Barzilay Rotterdam Bas Baan Wijnhandel Boonstoppel Wijnen Bouwcenter Logus Zwijndrecht Braanker Transport Bring Cargo Counter Walburg Crayestein Golf De Goede Vastgoedonderhoud De Jong Bandenservice Delifrance DEME Infra NL Dieseko Group van Dijk Tegel Dok Bar & Bites Domino’s Pizza’s Drukkerij van Gogh Duikers- en bergingsbedrijf W. Smit Electric Marine Support Group Estate makelaa Florensis Fotostudio POPpictures FRS Fietsen Gerba Groen Gevelbeheer Nederland Goedegebuure Notariaat & Estate Planning Handelsonderneming Stolk Herculan Hildering Packaging Houtgroep van Drimmelen ING BANK Interdaad J.Buijse & Zn. Jan den Otter JeDa Flowers Jumbo Zwijndrecht K. Groenenboom Kamar Shipbuilding Klupp Sportswear Klussenbedrijf J.Reijerkerk Kozijn Behoud Kreko Kumij Lucrum & Fraus Maasstede Mampaey Offshore Industries Milati Grass Machines Milot Reizen Monster Staal en Buizen Multi-Post Nederland Netwerk Noorlander Infra P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel Praktijk Liat Adar PVY Logistics Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden ReadMe Rewi Kitwerken Riegman & Klaverdijk RuGoTech Pijpleidingen Sanidirect Scheepswerf Hoogerwaard Scheepvaartbedrijf Dari SDO Sleutel en Sloten Service Slurink Bunkerstations Sportcentrum Dordrecht Stolk Staal Storax Holding Swets Group TB Plus The Blue Road The Flyer Bunch Traconed Transzeker Trinoxx Unibarge Van den Heuvel Handel & Techniek Van Dijk Installaties Van Gent Verhuur VCS Automatisering Verkerk Groep Verstegen Accountants Vink Verf - Vermeta Vlaggen en Masten.nl Vlierodam VLS Schoon Werkina Werkendam Windex Engineering Winsser Visuals Woltman Piling and Drilling Rigs XtraParts Dordrecht ZPRESS Sport & Media ZNEB Expertise en Taxatie CLUB VAN 100 BDA Birts Darts De 4 trainers Leendert de Jong & Martijn de Weerdt Ollie VVGZ 7 Henk en Rian van den Adel Jan Willem Alderliesten Mimoun Allali Autorijschool de Munck Rijk Baijens Jan Boom Marco Bronwasser Gerco van der Burg Dakex B.V. De Heeren van Dalen DEME Infra BV Du Bistro ETB de Noord Zwijndrecht BV EV-S Fotostudio POPpictures Arnoud van der Gijp Gert en Marjan Goedhart Bas Grijsen Grit Bouw- en onderhoudsbedrijf Jan Willem Groeneveld Hankey Camping Henk Helmink ING BANK Investal Marcel Kleinjan KoffieMax Henk Kraaijeveld Bert Kruithof Marc de Lange Arie en Beppie van Leeuwen Lega Product Cees Los Tycho Los Wim van Mastrigt MetEldert Molotok beheer Dick & Marco van Nugteren Dominic de Pater Pecaro Ronald Poots PVY Logistics Andre Rijken Scheepvaartbedrijf Fixut Maris Scheepvaartbedrijf Forens Henry Schop Hans en Jordy Schutte Fam. Snikkers Staalprofiel T.J. Kloosterman Beheer Aad van der Tor Mark Ulrich V.O.F. van der Klei-Hollander Storax Henk Van der Vliet VLS Schoon Traconed Niels en Stefan de Waard Kees de Waard Simon de Waard Henk Wanders Arie Wilschut Livingbase Johan Wink Jan de Wit Johan Zoutewelle Fam. Vuijk-Noorland LEDEN SPONSORCOMMISSIE Andre Helmink Arnold Klein Carlo van de Pol Dennie van Dongen Hans Schutte Henk van der Vliet Leendert de Jong Maarten Koomans 2021-2022 SPONSOREN

Bezoekadres Langesteijn 116 3342 LG H.I.Ambacht Postadres Postbus 11 3340 AA H.I.Ambacht T +31 (0)78 68 243 00 E info@transafe.info Bezoekadres Langesteijn 116 3342 LG H.I.Ambacht Postadres Postbus 11 3340 AA H.I.Ambacht T +31 (0)78 68 243 00 E info@transafe.info WWW.TRANSAFE.INFO VEILIGHEIDSADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN MULTIMODAAL ADN / ADR / RID / IMDG ALCOHOL- EN DRUGSTESTEN MAATWERK (1.3) TRAININGEN 24/7 0268150.pdf 1 11-3-2022 14:05:41 Scheepmakerij 152 3331 MA Zwijndrecht Tel: +31 (0) 78 304 01 11 Mob: +31 (0) 6 52 52 52 81 info@aquabarging.nl www.aquabarging.nl Het bevrachtingskantoor voor allerlei transporten op alle Europese binnenwateren. • Alle Nederlandse en Belgische binnenwateren • Rijn en de Duitse kanalen • Neckar • Moezel en Saar • Donau Vervoer over water ............. de juiste weg! 0238498.pdf 1 17-1-2020 10:16:49 6 174 6 3 2 07 59 22 GESPECIALISEERD INHETPLAATSENVAN KUNSTSTOF DAKKAPELLEN EN KUNSTSTOF KOZIJNEN Gevel bekleding Dakkapellen Kunststof Kozijnen Met een persoonlijk advies kijken wij samen met u naar de beste oplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.  +31 (0)6 15 61 84 49 info@jmdakenkozijn.nl  www.jmdakenkozijn.nl Snelle plaatsing binnen 2 dagen Scherpe prijzen Waardevermeerdering voor uwwoning 10 jaar garantie Onderhoudsarm Persoonlijk advies Uitstekende service GESPECIALISEERD INHETPLAATSENVAN KUNSTSTOF DAKKAPELLEN EN KUNSTSTOF KOZIJNEN Met een persoonlijk advies kijken wij samen met u naar de beste oplossing. Neem contact met ons op voor Snelle plaatsing binnen 2 dagen Scherpe prijzen Waardevermeerdering voor uwwoning 10 jaar garantie Onderhoudsarm Persoonlijk advies Uitstekende service GESPECIALISEERD INHETPLAATSENVAN KUNSTSTOF DAKKAP LLEN EN KUNSTSTOF KOZIJNEN Gevel bekleding Dakkapellen Kunststof Kozijnen Met een persoonlijk advies kijken wij same met u naar de beste oplossing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.  +31 (0)6 15 61 84 49 info@jmdakenkozijn.nl  www.jmdakenkozijn.nl Snelle plaatsing binn n 2 dagen Scherpe prijz n Waa d verm erdering voor uwwoning 10 jaar garantie Onde houdsarm Persoonlijk dvies Uitstekende service 0268280.pdf 1 14-3-2022 13:28:48 BOUWBEGELEIDING VAN START TOT FINISH EN OPTIONELE TURNKEY OPLEVERING. RENSEN-DRIESSEN SHIPBUILDING B.V. SCHEEPMAKERIJ 150, 3331 MA ZWIJNDRECHT (NL) T: +31 (0)78 - 619 12 33 Iedere dag werken we aan het waarmaken en overstijgen van de behoefte van onze klant. Dat noemen we onze RensenDriessen standaard. U kunt de zorg rondom de bouw van uw schip aan ons overlaten. Wij garanderen u kwaliteit en levertijd, wat er ook gebeurt. 0268351.pdf 1 15-3-2022 13:35:43

13 VVGZ-KRANT Vraag aan 10 willekeurige jongens uit groep 5 t/m groep 8 wat zij later willen worden, dan krijg je ongetwijfeld te horen “profvoetballer” “Ronaldo” of “Messi” Stelde je een aantal jaar geleden dezelfde vraag aan wat meisjes van die zelfde leeftijd, dan was het antwoord vast “stewardess” of “dierenarts”. STEEDS MEER VOETBALMEIDEN NAAR VVGZ “OOK EREDIVISIE SPEELSTER JAIMY RAVENSBERGEN KOMT TERUG” Hoe mooi is het dat er nu ook meisjes zijn die als antwoord geven dat zij graag de nieuwe Lieke Martens, Vivianne Miedema, of Jaimy Ravensbergen willen worden. POPULAIR Ook bij VVGZ merken we dat het meidenvoetbal steeds populairder aan het worden is. Inmiddels spelen er in de jeugd in alle leeftijdsgroepen wel meerdere meisjes. Met name bij de jongste jeugd (7-10 jaar) zien we dat de belangstelling van meisjes om te voetballen steeds groter wordt. Toch zijn er voor veel meisjes (en ouders) nog veel vooroordelen. Dit komt meestal door onwetendheid. Juist daarom bied VVGZ meisjes de mogelijkheid om eerst een aantal keer gratis mee te trainen met leeftijdsgenoten. “Meisjes kunnen op deze manier vrijblijvend kennis maken met het voetbal. In de meeste gevallen besluiten de meiden na een aantal proeftrainingen om direct lid te worden. Niet omdat het moet, maar omdat ze super leuk vinden. Wat overigens wel opvalt is dat er nog relatief weinig (klein)dochters, zusjes, buurmeisjes of vriendinnen aan het voetballen zijn bij VVGZ. Ook zij zijn natuurlijk van harte welkom. Voor alle kinderen is het enorm belangrijk om voldoende en verantwoord te bewegen. Voetbal is daar natuurlijk uitermate geschikt voor, zeker ook omdat je sport in teamverband. Het allerbelangrijkste is dat iedere voetbalster veel plezier heeft in wat zij doet, op haar eigen niveau, met haar eigen ambities. Voor het promoten van het meidenvoetbal is onlangs ook een video opgenomen. Deze is te zien via https://tinyurl.com/ vvgz-meidenvoetbal ORANJE Dat de ambities en het niveau soms ook erg hoog zijn bewijzen Anne, Fleur en Jaylinn. Wekelijks staan deze meiden hun mannetje tussen de jongens van JO11-1, uitkomend in de hoofdklasse. Het goede spel van de drie meiden is ook opgevallen bij het “Oranje” van de K.N.V.B. Dit resulteerde in een uitnodiging voor één of meerdere stages bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Maar ook de jongere meiden zitten soms vol ambities. Zo heeft ook JO9 een aantal “grote” talenten rondlopen. TRAINEN ALS EEN PROF Nu de COVID-pandemie weer wat minder wordt mogen we eindelijk ook weer wat extra activiteiten voor voetbalmeiden gaan organiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vriendinnendag, girls-only trainingen of een wedstrijd bezoek aan de Oranjeleeuwinnen of een eredivisie- -club. De eerste activiteit staat al in de agenda. Niemand minder dan Pure Eredivisie speelster en Jong Oranjeleeuwin Jaimy Ravensbergen zal binnenkort weer een bezoekje brengen aan VVGZ. In de 2e editie van het “trainen als een prof” zal Jaimy een voetbaltraining verzorgen voor alle voetbalmeiden van VVGZ. Natuurlijk zijn ook niet VVGZ leden welkom. Net als de succesvolle editie van vorig jaar gaan we er ook in 2022 weer een ongelooflijk leuke dag van maken, waar alle voetbalmeiden uit Zwijndrecht en omstreken welkom zijn. “Ik heb echt super veel zin om weer naar Zwijndrecht te komen” aldus de 21 jarige spits van Ado den Haag Vrouwen. Meer informatie over het “trainen als een prof” volgt binnenkort. Houdt daarvoor de website en socialmedia van VVGZ in de gaten. U ziet het, het meidenvoetbal bij VVGZ is volop in ontwikkeling en in beweging. Langzaam worden de contouren van een meidenafdeling zichtbaar. Het doel is niet om de grootste te worden, maar wel om alle meiden die dit zouden willen met plezier te kunnen laten voetballen. Uiteindelijk zal dit resulteren in één of meerdere meidenteams in verschillende leeftijdsgroepen. Voor meer informatie over het meidenvoetbal bij VVGZ, of voor het aanmelden voor een proeftraining kunt u contact opnemen met Ed Voetée, coördinator meidenvoetbal. e-mail: meidenvoetbal@vvgz.nl Whatsapp 06-27392162 V.V.G.Z.-KRANT 22 CLUBINFO Accommodatie/bezoekadres: Sportpark De Noord Noordpark 5, 3332 LA Zwijndrecht T. 078-6128193 Postadres: Postbus 100, 3330 AC Zwijndrecht Wie belangstelling heeft om bij V.V.G.Z. te komen voetballen k n zich aanmelden op www.vvgz.nl. De contributiebedragen die gelden vanaf het seizoen 2017-2018 zijn voor senioren € 18,00 p.m., jeugdleden € 16,00 p.m., mini-pupillen € 12,00 p.m. (incl. nieuw tenue) en rustende leden € 8,00 p.m. Voor nieuwe leden wordt éénmalig een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht ter dekking van de administratiekosten die door KNVB voor het aanmaken van een spelerspas in rekening wordt gebracht. Website: www.vvgz.nl Kopij voor de site kan men sturen naar webmaster@vvgz.nl. Foto’s graag apart sturen als JPG bestand. COLOFON De V.V.G.Z.-krant is een uitgave van: ZPRESS Sport Eindredactie: Eldert Smolders en Diana Gerritsma Redactie: Mats Numan, Stefan de Waard, Michel de Waard, Peter Struijk en Linda van der Vlis Met medewerking van: Marc Reijmers, Henk van de Adel, Hans Schutte, Jurriaan Mol, Bas Grijssen, Jordy Schutte, Arnold Klein, Rianne Nobel, Bianca Smolders, Swenne de Ruiter, Chantal van Waardenburg, spelers van V.V.G.Z. 1, Maarten en Dinand. Fotografie: Mary-Ann Struijk (POPpictures), Sylvia Kuiper (Sylhouette Fotografie), Jan Boom, Mats Numan en Eldert Smolders Acquisitie: ZPRESS Sport | www.zpress.nl VTON-APP ALS ONDERSTEUNING VOOR DE JEUGDTRAINERS Keepers leerlijn VTON Naast de trainingen voor de veldspelers is er sinds eind januari ook een complete leerlijn ontwikkeld door VTON in samenwerking met keeptotal. Zo kunnen onze keeperstrainers worden ondersteund en kunnen de keepers middels leuke n uitdagende trainingen verder door ontwikkelen. Thuis oefenen met VTON play app In de VTON Play app staan elke week leuke oefeningen welke aansluiten bij de training van de komende week. De VTON Play app is dus onderdeel van de VTON-leerlijn waarmee V.V.G.Z. werkt. In korte filmpjes wordt elke oefening heel eenvoudig uitgelegd. Naast de standaard oefeningen zijn er ook de zogenaamde ‘Pro Skill’: een trucje of beweging die wordt voorgedaan door echte profvoetballers! Doormiddel va de samenwerking met VTON hopen we dat we de trainers beter kunnen begeleiden en de ontwikkeling van de spelers door de gehele jeugdopl idi g kunne stimuleren. Ervaringen met VTON: Een aantal trainers aan het woord over hun ervaring met de VTON leer methodiek. Dennis Paans JO10-1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik in het begin niet zat te wachten op het gebruik van de VTON-app. Ik heb het een maand de kans gegeven en vanaf het eerste gebruik heb ik geen training meer gegeve zonder de VTON-app. De spelers van JO10-1 vinden de trainingen echt heel leuk en interessant. Ik zie echt positieve ontwikkeling bij d ze jongens. Tegen alle collega trainers wil ik zeggen probeer het een maand en geef dan je mening. Vraag ook aan je spelers wat ze ervan vinden. Geloof me: ze gaan het geweldig vinden. Sander Nobel JO10-2: Mijn spelers groeien per week door steeds uitdagende en leuke trainingsoefeningen van VTON. Waar ze aan het begin van het seizoen moeite hadden om de oefeningen uit te voeren, doen ze de oefeningen nu met meer gemak. Door de continue nieuw trainingsoefeningen en vaardigheden blijven ze uitgedaagd worden en blijven ze zich goed ntwikkelen. Nadir Haddad JO9-1: Prima ondersteunende app met duidelijke en simpele oef ninge , waar je zelf niet op zou komen. Zeer handig dat er instructiefilmpjes van de oefeningen zijn en dat er wordt aangegeven wat de aandachtspunten en coachopmerkingen kunnen zijn voor de oefeningen. Je traint echt met een duidelijke doelstelling. Rick van Lier JO13-4: Ik vind het erg overzichtelijk, staan goede ideeën in. Je werkt het gehele seizoen stapsgewijs naar een bepaald niveau toe en VTON is daar een goed hulpmiddel bij. Sinds het begin van het seizoen zijn wij als jeugdopleiding van V.V.G.Z. een samenwerking aangegaan met VTON (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland). De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van JO8 tot en met JO19. Alle voetbalaspecten komen terug in leuke en uitdagende trainingen die kant-en-klaar staan in de bijbehorende app op de smartphone van de trainers. Alles komt aan bod: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. Er wordt o der and re getraind op het anleren van een totale balcontrole, één-tegen-één situaties, richtingveranderingen en het passeren en domineren van de tegenstander. Onze sponsors presentatiegids 2011-2012 UniBarge Boompjes 254 3011 XZ Rotterdam T +31(0)10 - 313 62 80 F +31(0)10 - 313 62 90 E cleanproducts@unibarge.com Unibarge anticipeert op wensen en eisen van klanten en wetgever, die het komende decennium onvermijdelijk geëffectueerd zullen worden. Daarmee toont Unibarge zich een partner in het vervoer voor de lange termijn. Bij alle onzekerheden in de oliemarkt is het goed te weten dat het vervoer van de kostbare producten voor meerdere jaren in goede handen is. 0046775.pdf 1 9-9-2010 15:02:29 MERWEDEWEG 20 | 3336 LG ZWIJNDRECHT | T: 078 6100127 | WWW.BPGZWIJNDRECHT.NL IJzerwaren G reedschap V rf Werkkleding Toebehoren Bouw Hout Sanitair Elektra Tegels BPG, DÁÁR BOUW JE MEE! V.V.G.Z.-KRANT 22 CLUBINFO Accommodatie/bezoekadres: Sportpark De Noord Noordpark 5, 3332 LA Zwijndrecht T. 078-6128193 Postadres: Postbus 100, 3330 AC Zwijndrecht Wie belangstelling heeft om bij V.V.G.Z. te komen voetballen kan zich aanmelden op www.vvgz.nl. De contributiebedragen die gelden vanaf het seizoen 2017-2018 zijn voor senioren € 18,00 p.m., jeugdleden € 16,00 p.m., mini-pupillen € 12,00 p.m. (incl. nieuw tenue) en rustende leden € 8,00 p.m. Voor nieuwe leden wordt éénmalig een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht ter dekking van de administratiekosten die door KNVB voor het aanmaken van een spelerspas in rekening wordt gebracht. Website: www.vvgz.nl Kopij voor de site kan men sturen naar webmaster@vvgz.nl. Foto’s graag apart sturen als JPG bestand. COLOFON De V.V.G.Z.-krant is een uitgave van: ZPRESS Sport Eindredactie: Eldert Smolders en Diana Gerritsma Redactie: Mats Numan, Stefan de Waard, Michel de Waard, Peter Struijk en Linda van der Vlis Met medewerking van: Marc Reijmers, Henk van de Adel, Hans Schutte, Jurriaan Mol, Bas Grijssen, Jordy Schutte, Arnold Klein, Rianne Nobel, Bianca Smolders, Swenne de Ruiter, Chantal van Waardenburg, spelers van V.V.G.Z. 1, Maarten en Dinand. Fotografie: Mary-Ann Struijk (POPpictures), Sylvia Kuiper (Sylhouette Fotografie), Jan Boom, Mats Numan en Eldert Smolders Acquisitie: ZPRESS Sport | www.zpress.nl VT N-APP ALS OND RSTEUNING VOOR DE JEUGDTRAINERS Keepers leerlijn VTON Naast de trainingen voor de veldspelers is er sinds eind januari ook een complete leerlijn ontwikkeld door VTON in samenwerking met keeptotal. Zo kunnen onze keeperstrainers worden ondersteund en kunnen de keepers middels leuke en uitdagende trainingen verder door ontwikkelen. Thuis o fen n met VTON play app In de VTON Play app staan elk week leuke oefeningen welke aansluiten bij de training van de komende week. De VTON Play app is dus onderdeel van de VTON-leerlijn waarmee V.V.G.Z. werkt. In korte filmpjes wordt elke oefening heel eenvoudig uitgelegd. Naast de standaard oefeningen zijn er ook de zogenaamde ‘Pro Skill’: een trucje of beweging die wordt voorgedaan door echte profvoetballers! Doormiddel van de sam nwerking met VTON hopen we dat we de trainers beter kunnen begeleiden en de ontwikkeling van de spelers door de gehele jeugdopleiding kunnen stimuleren. Ervaringen met VTON: Een aantal trainers aan het woord over hun ervaring met de VTON leer methodiek. Dennis Paans JO10-1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik in het begin niet zat te wachten op het gebruik van de VTON-app. Ik heb het een maand de kans gegeven en vanaf het eerste gebruik heb ik geen training meer gegeven zonder de VTON-app. De spelers van JO10-1 vinden de trainingen echt heel leuk en interessant. Ik zie echt positieve ontwikkeling bij deze jongens. Tegen alle collega trainers wil ik zeggen probeer het een maand en geef dan je mening. Vraag ook aan je spelers wat ze ervan vind n. Geloof me: ze gaan het geweldig vinden. Sander Nobel JO10-2: Mijn spelers groeien per week door steeds uitdagende en leuke trainingsoefeningen van VTON. Waar ze aan het begin van het seizoen moeite hadden om de oefeningen uit te voeren, doen ze de oefeningen nu met meer gemak. Door de continue nieuw trainingsoefeningen en vaardigheden blijven ze uitgedaagd worden en blijven ze zich goed ontwikkelen. Nadir Haddad JO9-1: Prima ondersteu ende app met duidelijke en simpele oefeningen, waar je zelf niet op zou k men. Zeer handig dat r instructiefilmpjes van de o feningen zijn en dat er wordt aangeg ven wat de aandachtspunten en coachopmerkingen kunne zijn voor de oefeningen. Je traint echt met een duidelijke doelstelling. Rick van Lier JO13-4: Ik vind het erg overzichtelijk, staan goede ideeën in. Je werkt het gehele seizoen stapsgewijs naar een bepaald niveau toe en VTON is daar een goed hulpmiddel bij. Si ds het begin van het s izoen zijn wij als jeugdopleiding van V.V.G Z. een samenwerking aangegaan met VTON (V etbal Technische Ontwikkelin Nederland). D VTON Vo tbalmethod is een doorlopende l erlijn voor de j ugd v JO8 tot n met JO19. Alle voetbalasp cten komen terug in leuke en uitd gende trai ingen die kant- -klaar staan in de bijbehorende app op de smartphone van de trainers. Alles komt aan bod: t chniek, tactiek, fysi k e mentaal. Er wordt onder a dere getrai d op het aanler n van een total balcontrole, één-tegen-één situaties, richtingveranderingen en het passeren en domi eren van d tegenstander. Onze sponsors presentatiegids 2011-2012 UniBarg Boompjes 254 3011 XZ Rotterdam T 8 F +31(0)10 - 313 62 90 E cleanproducts@unibarge.com Unibarge anticipe rt op w nsen en eisen van klante en wetgever, die het komende decennium onvermijdelijk geëffectueerd zullen worden. D armee toont Unibarge zich ee partner in het vervoer voor de lange ter ijn. Bij all onzekerheden in de oliemarkt is h t goed te weten dat het vervoer van de kostbare producten voor meerdere jaren in goede handen is. MERWEDEWEG 20 | 3336 LG ZWIJNDRECHT | T: 078 6100127 | WWW.BPGZWIJNDRECHT.NL IJzerwaren Gereedschap V rf Werkkleding Toebehoren Bouw Hou Sanitair Elektra Teg l BPG, DÁÁR BOUW JE MEE!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=